Vrácení a výměna zboží, reklamace

Všechny reklamace řešte emailovou korespondencí. Pro vyřízení reklamace nám zašlete email na adresu info@km-publicity.cz a do přílohy přiložte následující:

Zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu

Všechny reklamace řešte prosím emailovou korespondencí. Pro vyřízení reklamace nám zašlete email na adresu info@km-publicity.cz a do přílohy přiložte následující:

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Lhůta pro vyřízení reklamace

Náklady spojené s dopravou zboží na reklamaci a zpět z reklamace vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží. Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu.

Neopravitelná závada

Pokud vám naše reklamační oddělení sdělí, že je zboží neopravitelné a může být opraveno nebo vyměněno za nový kus, zašlete reklamační formulář a záruční list prostřednictvím emailu na info@km-publicity.cz. Na základě zaslaných dokumentů bude posouzena oprávněnost vaší reklamace, následně vás budeme kontaktovat k vyřízení dané záležitosti.

Vrácení zboží ve 14 dennní lhůtě

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Doporučený postup vrácení zboží ve 14dennní lhůtě

Pro vyřízení reklamace je nutné přiložit doklad o koupi (faktura) a písemnou reklamaci.
Výrobek musí být čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami. Musí obsahovat všechny originální části a příslušenství, které jsou nutné k ověření reklamované vady a přijetí reklamace.

Abychom mohli nabídout obsah přímo pro Vás, používáme cookies.
Pokračováním na našich stránkách s tím souhlasíte. Více se dozvíte zde.